Karijera u nasoj advokatskoj kancelariji

KARIJERA

Uspeh advokatske kancelarije Vuković i Partneri zavisi od ljudi koji čine naš tim i daju snagu i karakter našoj viziji. Nivo i vrsta usluge koju pružamo kao i konstantan rast broja klijenata razlog su za stalnu potragu za ljudima koji dele našu strast prema pravu i entuzijazam prema uspehu. Verujemo da ključ uspeha leži u posvećenom odnosu prema klijentima i u potrazi smo za ljudima koji poseduju istu posvećenost i isti odnos prema timskom radu, uz izuzetno visok nivo profesionalizma.
Za uzvrat, nudimo izazovnu karijeru i mogućnost konstantnog napredovanja i usavršavanja u dinamičnom radnom okruženju. Radeći kod nas imaćete priliku da iskušate sve granice vaših sposobnosti. Ukoliko delite iste vrednosti i posedujete potrebna znanja i sposobnosti budite slobodni da pošaljete vašu biografiju uz propratno pismo na e-mail adresu: career@vp.rs. Vuković i Partneri zadržavaju pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.

PRINCIPI

  • Advokatsko ortačko društvo Vuković i Partneri je mesto u kome se pravnim problemima pristupa temeljno i studiozno. Duboko smo uvereni da je ključ našeg uspeha princip da svaku transakciju sagledamo iz različitih pozicija, uzimajući u obzir pravne, finansijske i socijalne činioce kako bi usluga koju pružamo klijentima i zajednici, kao i doprinos koji dajemo profesiji bili besprekorni.

    Naš tim čine pojedinci sa izraženim karakterom, sposobni da pokažu inicijativu i preuzmu odgovornost. Smatramo da svakodnevnim usavršavanjem pojedinaca kao i podučavanjem drugih razvijamo timski duh, što je ključno ne samo za razvoj i napredak naše kancelarije već i za razvoj karijere svakog mladog pravnika.

  • Advokati u Vuković i Partneri svakodnevno učestvuju u izazovnim i komplikovanim radnim zadacima. Duboko verujemo da je princip učenja kroz rad i sticanje iskustva u različitim pravnim oblastima pravi način za profilisanje mladih pravnika, uz istovremeno lično usavršavanje i napredovanje.

    Naša praksa pruža priliku za nove izazove i za rano sticanje iskustva. Kroz rad u advokatskoj kancelariji Vuković i Partneri stičete mogućnost stručnog usavršavanja u različitim pravnim oblastima. Prepoznajemo potencijal mladih stručnjaka i usmeravamo ih ka daljem usavršavanju. Sticanjem potrebnih veština, poslovnih veza, znanja i samopouzdanja bićete u poziciji da ostvarite svoje ciljeve na jedan savremen, stručan i izazovan način.

  • Advokatska kancelarija Vuković i Partneri predstavlja zanimljivo, prijatno i izazovno radno okruženje. Naše najmlađe saradnike od samog početka usmeravamo ka tome da im osnovni princip rada bude sveobuhvatni i kreativni pristup rešavanju pravnih pitanja bilo da su suočeni sa jednostavnim pravnim problemom bilo da rešavaju kompleksne pravne transakcije.
    Smatramo da dodatni pečat razvoju karijere mladog pravnika daje vrsta i važnost projekata na kojima su angažovani jer je to najadekvatniji način da pokažu svoju kreativnost. Zato se od samog početka rada u našoj advokatskoj kancelariji mladim pravnicima poveravaju raznovrsni radni zadaci kako bi na svakodnevnom nivou razvijali svoje veštine i sposobnosti.

REČ ZAPOSLENIH

"Advokatska kancelarija Vuković i Partneri predstavlja jedinstven spoj drugačijeg pristupa, izazova i kreativnosti u poslu, koji podstiče razvoj izuzetnih pravnika.
Ne posmatramo advokaturu isključivo kao posao, već kao priliku da služimo klijentima, profesiji i zajednici."

Višnja Mandić,advokat
Copyright © Vuković & Partners. All right reserved ThinkIT
top