Aleksandra Ćalić Bošković,partner-advokat

Aleksandra Ćalić Bošković / Partner - advokat

Oblasti rada:
● Radno pravo
● Sporovi
● Korporativno pravo
● Energetsko pravo
● Nepokretnosti
Obrazovanje i kvalifikacije:
● Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
● Pravosudni ispit
● Miritelj i arbitar pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova
Profesionalna članstva:
● Advokatska komora Srbije
Jezici:
● Engleski

Aleksandra je fokusirana na radno pravo, izradu pojedinačnih i opštih akata iz oblasti radnog prava, davanje pravnih mišljenja i zastupanje klijenata vezano za sva pitanja iz oblasti radnih odnosa. Poseduje značajno iskustvo u postupcima javnih nabavki, kao i u postupcima pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Savetuje i zastupa privredna društva i druga lica u parničnim, vanparničnim, upravnim i izvršnim postupcima.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top