Srđan Gligo partner-advokat

Srđan Gligo / Partner - advokat

Oblasti rada:
● Korporativno pravo
● Zaštita konkurencije
● Sporovi
● Intelektualna svojine
● Mediji i telekomunikacije
● Rudarsko pravo
Obrazovanje i kvalifikacije:
● Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
● Pravosudni ispit
Profesionalna članstva:
● Advokatska komora Srbije
Jezici:
● engleski

Srđan je fokusiran na korporativno pravo i zastupanje klijenata u sudskim postupcima. Savetuje klijente prilikom izrade poslovne strategije u vezi sa statusnim promenama, osnivanjem privrednih društava, udruženja i fondacija, usklađivanje opštih akata sa zakonom i sastavljanje ugovora u privredi. Savetuje i zastupa privredna društva i druga lica u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Savetuje organizacije za kolektivnu zaštitu autorskog i srodnih prava, a poseduje i značajno iskustvo i praksu u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top