Milos Petakovic advokat

Miloš Petaković / Advokat

Oblasti rada:
● Sporovi
● Korporativno pravo
● Stečajno pravo
● Bankarsko pravo
Obrazovanje:
● Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
● Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – poslovnopravni modul
Profesionalna članstva:
● Advokatska komora Beograda
Jezici:
● engleski

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top