OFFICE MANAGER

Jovana Matic

Jovana Matić

Jovana je veoma važan član našeg tima. Jovana olakšava funkcionisanje naše advokatske kancelarije, kroz organizaciju rada, svakodnevno redovno održavanje komunikacije sa klijentima. Kao diplomirani andragog Jovana pruža značajan doprinos poslovanju naše advokatske kancelarije kroz osmišljavanje i sprovođenje HR strategije. Jovana govori engleski jezik.

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top