Bankarsko pravo

Advokatsko ortačko društvo Vuković i Partneri poseduje veliko iskustvo u oblasti bankarskog prava i finansija. Naš tim savetuje klijente u pogledu primene zakona i drugih propisa jedinstvenih za regulativu bankarskog prava. Zastupamo različite investitore, kao i investicione fondove i kompanije koje se bave upravljanjem investicijama i koje su zainteresovane za investiranje u banke i druge finansijske institucije. Naš glavni cilj je pružanje širokog spektra pravnih usluga kompanijama koje posluju u okviru finansijskog tržišta, a naročito:

● Osnivanje i registracija banaka, investicionih fondova i lizing kompanija
● Priprema dokumenata potrebnih za postupke pred nadležnim organima i institucijama
● Pružanje pravnih usluga u vezi sa statusnim pitanjima
● Savetovanje klijenata u vezi sa aspektima poslovnih odnosa na finansijskom tržištu
● Priprema i izrada internih akata u cilju usaglašavanja sa pozitivnim propisima
● Faktoring

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top