Energetsko pravo

Naša kancelarija okupila je tim stručnjaka koji će pružiti uslugu najvišeg kvaliteta prilagođenu potrebama klijenata. Pomogli smo brojnim kompanijama, finansijskim institucijama i drugim klijentima da se uspešno suoče sa brojnim izazovima karakterističnim za oblast energetike i rudarstva kroz kombinaciju pragmatičnih poslovnih saveta i inovativnih rešenja. Podrška našim klijentima iz oblasti energetike i rudarstva u uspešnom sprovođenju njihovih projekata i transakcija je naš jasan cilj po kome smo i prepoznatljivi u Srbiji, a naročito:

● Savetovanje klijenata o propisima o zabrani konkurencije
● Savetovanje klijenata o razvoju, primenjivosti i finansiranju investicionih projekata za izgradnju i unapređenje objekata za proizvodnju alternativnih izvora energije, uključujući farme vetra, pogone za proizvodnju biogasa, solarne i hidroelektrane
● Izrada nacrta ugovora i sporazuma
● Zastupanje klijenata pred Agencijom za energetiku Republike Srbije i nadležnim ministarstvima u procesu pribavljanja odgovarajućih dozvola
● Pružanje pravnih saveta u pogledu obnovljivih izvora energije

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top