Intelektualna svojina

Vuković i Partneri pruža sveobuhvatnu uslugu vezanu za registraciju, prenos i iskorišćavanje prava intelektualne svojine, uključujući žigove, patente, autorska prava, prava proizvođača fonograma i interpretatora i druga srodna prava. Pripremamo nacrte ugovorne dokumentacije, učestvujemo u pregovorima i štitimo prava intelektualne svojine naših klijenata pred Zavodom za intelektualnu svojinu, Upravom carine, nadležnim sudovima i međunarodnim trgovinskim arbitražama. Bogatu praksu u ovoj oblasti razvili smo kroz:

● Registraciju žiga, patenata i industrijskog dizajna
● Izardu ugovora o licenci, autorskih ugovora, ugovora o sponzorstvu
● Autorska prava
● Prava proizvođača fonograma i interpretatora
● Sprovođenje istraživanja o mogućnosti registracije žigova, patenata i industrijskog dizajna
● Poslove franšizinga
● Pretragu naziva domena, njihova registracija i zaštita
● Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu i Upravom carine
● Zaštitu prava intelektulane svojine pred sudovima i arbitražama

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top