Korporativno pravo

Korporativni tim u advokatskoj kancelariji Vuković i Partneri pruža savete u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima. Verujemo da su u eri globalizacije, pravo i biznis veoma povezani. Usluga koju pružamo rezultat je dubokog razumevanja poslovnih potreba naših klijenata i sveukupnih tržišnih uslova. Naša advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, naročito u vezi sa:

● Osnivanjem svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica
● Konsultacijama, pregovorima i izradom osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih korporativnih dokumenata
● Savetima u vezi sa korporativnim upravljanjem i drugim pratećim aktivnostima
● Zajedničkim ulaganjima, restrukturiranjem, statusnim promenama
● Izradom pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports)
● Registracijom i postupcima pred Agencijom za privredne registre i drugim organima i ustanovama
● Pripremom i savetima u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top