Medijsko pravo

Oslanjajući se na naše duboko razumevanje i poznavanje ove oblasti u mogućnosti smo da klijentima pružimo uslugu najvišeg kvaliteta. Naša praksa u oblasti medijskog prava obuhvata savetovanje i zastupanje klijenata iz sfere kako štampanih tako i elektronskih medija. Advokatska kancelarija Vuković i Partneri klijentima pruža različite pravne usluge u oblasti medijskog prava, uključujući:

● Pravni saveti u vezi sa postupcima za pribavljanje dozvola za obavljanje delatnosti u oblasti medija kao i zastupanje klijenata pred nadležnim organima
● Zastupanje u sporovima povodom objavljivanja informacija u medijima
● Pravni saveti i procedure u vezi sa oglašavanjem
● Pružanje pravnih saveta i zastupanje u postupcima pred Republičkom radiodifuznom agencijom i drugim nadležnim organima
● Savetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top