Nepokretnosti

Vuković i Partneri pomažu i savetuju svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nekretninama uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima. Dobro poznavanje tržišta nekretnina u Srbiji doprinelo je uspešnom poslovanju sa klijentima u svim aspektima ulaganja u nekretnine. Neke od usluga koje naši advokati pružaju u ovoj oblasti su:

● Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu
● Pružanje pomoći klijentima u procedurama za dobijanje dozvola, izgradnju, zoniranje, registraciju i drugim procedurama pred nadležnim organima
● Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteke
● Sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja
● Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama
● Izrada pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports)

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top