Pravo osiguranja

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri redovno se bavi pružanjem usluga vezanih za životno i neživotno osiguranje. Nastojimo da pitanja iz ove oblasti sagledamo kako sa pravnog tako i sa finansijskog aspekta. Naš tim teži da efikasno i precizno isprati i sagleda kompleksne transakcije u oblasti osiguranja. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti uključuju:

● Pripremanje dokumentacije u vezi sa osiguranjem imovine i lica
● Zastupanje klijenata pred osiguravajućim društvima u postupku po odštetnim zahtevima
● Pravni saveti u pogledu usaglašavanja internih akata sa pozitivnim propisima
● Zastupanje klijenata povodom sporova u osiguranju
● Zastupanje klijenata u postupku pregovora
● Izrada nacrta sporazuma o vansudskom poravnanju

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top