Poresko pravo

Veliku stručnost i znanje koju advokatska kancelarija Vuković i Partneri poseduje u oblasti privrednog prava i zakona tržišta omogućuje nam da našim klijentima damo sveobuhvatne savete kada je reč o poreskim pitanjima, od poslovnih, ekonomskih pa sve do čisto pravnih aspekata oporezivanja. Poreskopravna pitanja uvek su u našoj kancelariji polazna tačka prilikom sagledavanja svake transakcije, kako bismo kroz prizmu svih pravnih, faktičkih, finansijskih i drugih aspekata pronašli rešenje koje je u skladu sa interesima i potrebama klijenta. Naša advokatska kancelarija ima veoma razgranatu praksu u oblasti poreskog prava naročito kada su u pitanju:

● Porez na dobit pravnih lica
● Porez na dohodak građana
● PDV
● Carine
● Porezi na imovinu
● Poresko planiranje
● Zastupanje pred poreskim organima i sudovima
● Optimiziranje poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika
● Pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top