Privatizacija

U Srbiji su osnovne tehnike privatizacije tender i aukcija, dok privatizacija nesolventnih i preduzeća u strateškoj i taktičkoj ekonomskoj krizi zahteva prethodno finansijsko, ogranizaciono i statusno restrukturiranje ili sprovođenje stečajnog postupka. Advokatska kancelarija Vuković i Partneri poseduje značajno iskustvo u ovoj oblasti. Kao pravni savetnici učestvujemo tokom celog postupka privatizacije, izrađujemo due diligence izveštaje i pružamo pravne usluge u vezi sa tenderskim i aukcijskim postupkom kao i postupkom restrukturiranja uključujući ugovorna i korporativna pravna pitanja i zastupanje pred Agencijom za privatizaciju. Naša kancelarija naročito je specijalizovana za sledeće:

● Savetovanje klijenata o opštim pravnim pitanjima o privatizaciji u Srbiji
● Priprema neophodne dokumentacije za učestvovanje na javnim aukcijama i tenderima
● Priprema pravno-dijagnostičkih izveštaja (due diligence)
● Savetovanje domaćih i stranih klijenata u tenderskoj i aukcijskoj prodaji državnih preduzeća
● Pravni saveti u vezi sa radnopravnim aspektima postupka privatizacije
● Pružanje saveta u vezi sa ispunjavanjem obaveza u toku, kao i nakon okončanja postupka privatizacije

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top