Radno pravo

Radno pravo je dinamična pravna oblast koja često donosi brojne izazove za kompanije i pojedince. Advokati u advokatskoj kancelariji Vuković i Partneri zastupaju poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudvima i drugim nadležnim organima. Suština našeg pristupa je u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za klijente pronalazimo rešenja koja su najoptimalnija u smislu utrošenog vremena, troškova i drugih pravnih i finansijskih posledica, sve u skladu sa odgovarajućim propisima. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti uključuju:

● Priprema opštih akata za poslodavce i udruženja poslodavaca
● Savetovanje klijenata povodom donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada
● Izrada pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju
● Učestvovanja u pregovorima sa sindikatima u postupku zaključenja kolektivnog ugovora o radu
● Sporovi u vezi sa radnim odnosima, uključujući i sporove povodom kolektivnih ugovora
● Pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zaštite na radu
● Priprema i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance
● Priprema akata potrebnih za upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvu
● Zastupanje pred Arbitražom

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top