Sporovi

Praksa advokatske kancelarija Vuković i Partneri naročito se fokusira na zastupanje klijenata u svim vrstama sudskih postupaka. Naši advokati su stručnjaci za vođenje parničnih postupaka, arbitraža, kao i za alternativne načine rešavanja sporova. Strateški pristupamo rešavanju sporova i naš posao se ne završava donošenjem odluke u korist klijenta, već težimo da se odluka zaista i sprovede. Savetujemo klijente ne samo o pravnim aspektima postupka, već i o realnim mogućnostima sprovođenja odluke suda. Klijentima pružamo širok spektar usluga, uključujući i:

● Analizu rizika vođenja postupka
● Izradu strategije postupka
● Priprema pravnih izveštaja
● Pripkupljanje dokaza, pripremanje tužbenih zahteva, žalbi, zahteva i drugih akata
● Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima
● Pripremanje nacrta i sprovođenje sporazuma o poravnanju
● Arbitražu

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top