Stečajno pravo

Stečajno pravo je oblast sa izuzetno složenom zakonskom regulativom. Advokati u advokatskoj kancelariji Vuković i Partneri zastupali su klijente u mnogobrojnim stečajnim postupcima. Imamo posebno iskustvo u sprečavanju otvaranja stečaja brojnih kompanija i u omogućavanju njihovog finansijskog oporavka. Usluge koje pružamo uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

● Priprema i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka
● Savetovanje klijenata o svim aspektima sporova povezanih sa stečajem
● Zastupanje poverilaca u stečajnom postupku
● Zastupanje klijenata i investitora na skupštinama poverilaca i u odboru poverilaca
● Savetovanje o postupku reorganizacije
● Analiza potraživanja (obezbeđenih i neobezbeđenih)
● Asistencija klijentima prilikom kupovine imovine, imovinskih celina i stečajnog dužnika kao pravnog lica

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top