Telekomunikacije

Naši advokati poseduju duboko razumevanje za poslovne i tehnološke aspekte u oblasti telekomunikacija i svakodnevno prate razvoj ovih tržišta u Srbiji i Evropi. Klijentima nudimo pragmatične i konkretne pravne savete sa ciljem da se uspešno odgovori svim izazovima koje donosi ubrzani razvoj ove oblasti na međunarodnom nivou. Advokatska kancelarija Vuković i Partneri klijentima pruža širok spektar usluga, kao što su:

● Osnivanje i statusne promene telekomunikacionih kompanija
● Pravni saveti u vezi sa postupcima za pribavljanje dozvola za obavljanje delatnosti u oblasti telekomunikacija
● Savetovanje provajdera i drugih organizacija koje se bave mobilnom telefonijom, internet i kablovskim uslugama
● Pravni saveti i zastupanje u postupcima pred nadležnim organima
● Savetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top