Zaštita konkurencije

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri redovno pruža pravne savete po pitanjima konkurencije prilikom spajanja, pripajanja i zajedničkih ulaganja, zatupamo u postupku za dobijanje dozvole za spajanje, u sporovima u vezi sa zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu, kao i u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije, a naročito:

● Pružanje pravne pomoći i savetovanje klijenata u vezi sa pitanjem konkurencije u različitim sporazumima,
uključujući ugovore o licenciranju, distribuciji, franšizingu, istraživanju i razvoju
● Zastupanje u sporovima u vezi sa zloupotrebom dominantnog položaja na tržištu i antimonopolskim sporovima
● Zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencija u postupku dobijanja odobrenja koncentracije
● Pravni saveti o aspektima konkurencije u vezi sa spajanjima, pripajanjima i zajedničkim ulaganjima
● Podnošenje i priprema potrebne dokumentacije za dobijanje dozvole za spajanje od nadležnih tela za zaštitu konkurencije u Srbiji

Copyright © Vuković & Partners. All right reserved WebInženjer
top