Skip to content Skip to footer

Adnan Sarajlić

Adnan Sarajlić

Advokat

 

Adnan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2012. godine. Nakon nešto više od 4 godine rada kao stručni saradnik u jednoj od vodećih internacionalnih advokatskih kancelarija, Adnan se pridružio timu Zeraa Investment grupacije na poziciji rukovodioca pravnih poslova grupacije, gde je obavljao i funkciju člana Nadzornog odbora jednog od društava grupacije.

Od 2021. godine Adnan je postao član advokatske komore Bosne i Hercegovine. Tokom iste godine postao je i advokat saradnik VP advokatske kancelarije u Sarajevu.