Skip to content Skip to footer

Adrijana Marisavljević

Adrijana Marisavljević

Advokatski pripravnik
 
 

Adrijana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2021. godine, gde trenutno završava master studije. Tokom studija je učestvovala u mnogim vannastavnim aktivnostima.

VP timu se pridružila u julu 2022. godine.