Skip to content Skip to footer

Ana Simeonović

Ana Simeonović

Advokatski pripravnik

 

Ana je završila Petu beogradsku gimnaziju sa odličnim upehom nakon čega je 2018. upisala Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, i diplomirala 2022. godine sa prosekom 9,27.

Dobitnica je stipendije za najbolje studente završnih godina Fonda za mlade talente 2022. godine, kao i republičke stipendije za ostvaren uspeh tokom studija.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se septembru 2023. godine.