Skip to content Skip to footer

Danica Janković

Danica Janković
 

Advokatski pripravnik

 

Danica je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine, a jedan deo osnovnih akademskih studija završila je na Fakultetu za pravo i političke nauke Univerziteta u Bordou, u Francuskoj. Trenutno pohađa Master program Pravnog fakulteta Master in European Integration, sa posebnim fokusom na ekološko pravo EU. Alumnistkinja je Pravne klinike za ekološko pravo i Škole ekološkog prava u okviru Jean Monnet katedre Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pre priključivanja VP timu u oktobru 2022. godine, radila je u advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za ekološko pravo i pravo ljudskih prava.