Skip to content Skip to footer

Kerim Šahman

Kerim je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u julu 2019. godine, gde trenutno završava master studije. Tokom studija, učestvovao je u svojstvu učesnika, mentora i sudije u brojnim državnim, regionalnim i svjetskim moot court takmičenjima. Svoje radno iskustvo sticao je kao pripravnik u Kantonalnom i Opštinskom sudu u Sarajevu, a VP timu se pridružio u decembru 2021. godine.