Skip to content Skip to footer

Kristina Subotić

Kristina Subotić

Advokatski pripravnik
 
 

Kristina je završila Zemunsku gimnaziju, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2021. godine diplomirala na međunarodno-pravnom smeru.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u martu 2022. godine.