Skip to content Skip to footer

Nikola Hanžek

Nikola je završio Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu decembra 2014 godine, a timu VP advokatske kancelarije pridružio se jula 2019. godine.