Skip to content Skip to footer

Teodora Novković

Teodora Novković

Advokatski pripravnik
 
 

Teodora je završila Trinaestu beogradsku gimnaziju, nakon čega je upisala Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2022. godine diplomirala na poslovno-pravnom smeru.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u maju 2022. godine.