Skip to content Skip to footer

COMPETITION FOR STUDENT INTERNSHIP – January 2016

VP Law Firm • Jan 19, 2016

COMPETITION FOR STUDENT INTERNSHIP

Advokatsko ortačko društvo Vuković i partneri je dinamična advokatska kancelarija, koja se konstatno širi i koja je u potrazi za ljudima koji dele našu pasiju prema pravu i entuzijazam prema uspehu. Mi verujemo da ključ našeg uspeha leži u posvećenom odnosu prema klijentima i u stalnoj smo potrazi za ljudima koji poseduju istu posvećenost i isti odnos prema timskom radu, uz izuzetno visok nivo profesionalnosti i ambicije za bavljenjem advokaturom.

U želji da pružimo ambicioznim mladim ljudima mogućnost da se u praksi upoznaju sa advokatskim pozivom i da na praktičan način upotpune teoretska znanja stečena tokom dosadašnjih studija, advokatska kancelarija Vuković i partneri nudi mogućnost obavljanja studentske prakse studentima prava.

Uslovi konkursa:
• status studenta četvrte godine ili apsolventa Pravnog fakulteta
• odlično poznavanje engleskog jezika
• odlično poznavanje rada na računaru (MS Office)

Prednosti:
• studenti sa većim brojem položenih ispita sa četvrte godine, a naročito studenti sa položenim ispitom iz Građanskog procesnog prava, Trgovinskog prava, Kompanijskog prava, Radnog prava, Poreskog prava
• aktivno poznavanje drugog stranog jezika (nemački, španski, ruski ili italijanski)
• iskazano interesovanje za bavljenje advokaturom u oblasti građanskog prava (učešće na seminarima, pravnim klinikama i slično)

Način i uslovi obavljanja studentske prakse:
• broj pozicija: 1
• opis posla: sastavljanje pravnih akata, upoznavanje sa radom sudova i drugih državnih organa (prisustvovanje ročištima, javnim raspravama i slično), obavljanje drugih poslova iz oblasti rada kancelarije uz nadzor i instrukcije advokata mentora
• trajanje: studentska praksa će trajati 1 mesec sa početkom od 22.02.2016. uz mogućnost dogovora o produženju vremena obavljanja prakse, kao i postizanja dogovora o obavljanju pripravničke prakse nakon završenih studija
• radno vreme: svaki radni dan od 09 do 17 časova, uz mogućnost drugačijeg dogovora sa advokatom mentorom u zavisnosti od fakultetskih obaveza studenta

Način prijavljivanja:
• Ukoliko delite iste vrednosti, ispunjavate navedene uslove i smatrate da posedujete potrebna znanja i sposobnosti budite slobodni da nam dostavite vašu biografiju i motivaciono pismo do 05.02.2016.g.
• U prijavi je naročito potrebno naglasiti: datum upisa studija, godinu studija na kojoj se student trenutno nalazi, spisak ispita preostalih do završetka studija i prosek ocena.
• Prijave je potrebno dostaviti na e-mail adresu: career@vp.rs sa naznakom „PRIJAVA ZA OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE-FEBRUAR 2016“
• Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju u periodu od 08.02.2016.g. do 19.02.2016. godine.
• Advokatsko ortačko društvo Vuković i partneri zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Važne napomene:
• Studentska praksa će se obavljati bez naknade.
• Tokom obavljanja studentske prakse student je obavezan da poštuje sve propise kojim je regulisana oblast advokature, uključujući, ali ne ograničavajući se na dužnost čuvanja advokatske tajne u odnosu na sve informacije i saznanja do kojih dođe u toku obavljanja studentske prakse u advokatskoj kancelariji Vuković i partneri. U slučaju suprotnog postupanja advokatska kancelarija Vuković i partneri je ovlašćena da studentu prekine praksu u bilo kojem trenutku.
• Tokom obavljanja studentske prakse student je obavezan da poštuje opšte akte, kao i organizaciju rada i metode rada advokatske kancelarije, te da se prema radu i zaposlenima odnosi korektno, disciplinovano i odgovorno. U slučaju suprotnog postupanja advokatska kancelarija Vuković i partneri je ovlašćena da studentu prekine praksu u bilo kojem trenutku.

Informacije:
• Više o našem timu i oblastima rada možete saznati i na našoj internet prezentaciji na adresi www.vp.rs.
• Sva dodatna pitanja ili informacije u vezi sa konkursom možete dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu career@vp.rs sa naznakom „STUDENTSKA PRAKSA-FEBRUAR 2016/PITANJE“