Skip to content Skip to footer
contact person
jelena-plamenac

Jelena Plamenac

Senior Attorney at Law

contact person
jelena-plamenac

Jelena Plamenac

Senior Attorney at Law

Civil Law

Helping you overcome uncertainties and achieve the most favourable outcome

We approach all civil law matters with promptness, initiative, proactiveness, understanding, and utmost respect for the sensitive nature of personal issues and your privacy. In the Civil Law Department, we deal with personal matters, and so we fully understand that the issues you are asking us to help you with are usually not pleasant.

Nalazimo rešenje i kad to nije moguće

Zastupamo poverioce, stečajne upravnike i druge zainteresovane strane tokom svih faza stečajnog postupka, uključujući učešće u odboru poverilaca u ime klijenta. Istovremeno pružamo punu asistenciju u postupcima restrukturiranja i reorganizacije u kojima nastojimo da nađemo balans i postignemo optimizaciju stanja u kome se našla kompanija i potencijala iste, što postižemo kroz saradnju našeg pravnog tima i stručnjaka iz oblasti ekonomije i finansija.

We find a solution even when it is not possible

Some life situations may be difficult, but we strive to resolve disputes through negotiations and compromise to save the time and money required by formal proceedings. However, when a formal route is the only option, our team of attorneys will find the best ways to handle any issue through a cross-functional approach and collaboration with our firm’s other departments.

građansko pravo 1
građansko pravo 2
contact person
jelena-plamenac

Jelena Plamenac

Stariji advokat

građansko pravo

Znamo kako da prevaziđete pravne nedoumice i postignete optimalan ishod

Naš pristup rešavanju svih pitanja iz oblasti građanskog prava podrazumeva brzinu, inicijativu, proaktivnost, razumevanje i posebno poštovanje lične sfere i Vaše privatnosti.

U odeljenju za građansko pravo bavimo se ličnim problemima građana i vrlo dobro razumemo da povod kojim nam se obraćate najčešće nije prijatan.

Nalazimo rešenje i kad to nije moguće

Zastupamo poverioce, stečajne upravnike i druge zainteresovane strane tokom svih faza stečajnog postupka, uključujući učešće u odboru poverilaca u ime klijenta. Istovremeno pružamo punu asistenciju u postupcima restrukturiranja i reorganizacije u kojima nastojimo da nađemo balans i postignemo optimizaciju stanja u kome se našla kompanija i potencijala iste, što postižemo kroz saradnju našeg pravnog tima i stručnjaka iz oblasti ekonomije i finansija.

Nalazimo rešenje i kad to nije moguće

Nastojimo da sporne situacije najpre rešavamo putem pregovora i kompromisa kako bismo izbegli nepotrebno trošenje vremena i novca u formalnim postupcima imajući u vidu osetljivost određenih životnih situacija. Ipak, kada to nije moguće, naš tim advokata kroz multidisciplinarni pristup i saradnju sa drugim odeljenjima, nalazi optimalne načine za rešavanje svake situacije.

građansko pravo 1
građansko pravo 2
građansko pravo 3

Inheritance and probate administration

 • Initiation of probate proceedings and representation throughout the process;
 • Administrative requirements following probate proceedings (title registration, filing of tax returns, and related requirements);
 • Drafting and executing wills;
 • Drafting life care contracts, property disposal agreements, and deeds of gift;
 • Representation in property division proceedings.
građansko pravo 5

Consumer protection / Human and minority rights

 • Representation in mediation;
 • Initiation of and representation in consumer disputes;
 • Initiation of and representation in protection of the right to a trial within a reasonable time proceedings;
 • Gender equality;
 • Children’s rights.
imovina srbija
Services

In this area, we provide the following sets of services:

Family matters

 • Legal counselling;
 • Spousal property contracts (“prenuptial agreements”);
 • Divorce litigation;
 • Child custody litigation;
 • Child support proceedings;
 • Children’s rights issues;
 • Paternity / maternity
 • Litigation;
 • Adoption / custody / foster care proceedings.
građansko pravo 4

Civil status and administrative affairs

 • Representation in issuance of personal identity documents proceedings;
 • Representation before the Administration for Foreign Nationals;
 • Representation in proceeding for obtaining working permit;
 • Representation in legal name change proceedings;
 • Representation in proceedings for deprivation / restoration of contractual capacity;
 • Declaring a missing person dead;
 • Application for / renunciation of citizenship;
 • Representation before national and local authorities (municipal bodies, police, Tax Administration).
građansko pravo 6

Asset management

 • Real estate management in Serbia (monitoring and payment of running costs, such as taxes, rents, utility costs, etc.);
 • Representation before commercial banks;
 • Representation before national and local authorities (municipal bodies, police, social security funds);
 • Representation before Tax Authorities.
građansko pravo 3
Services

In this area, we provide the following sets of services:

Family matters

 • Legal counselling;
 • Spousal property contracts (“prenuptial agreements”);
 • Divorce litigation;
 • Child custody litigation;
 • Child support proceedings;
 • Children’s rights issues;
 • Paternity / maternity
 • Litigation;
 • Adoption / custody / foster care proceedings.
građansko pravo 4

Inheritance and probate administration

 • Initiation of probate proceedings and representation throughout the process;
 • Administrative requirements following probate proceedings (title registration, filing of tax returns, and related requirements);
 • Drafting and executing wills;
 • Drafting life care contracts, property disposal agreements, and deeds of gift;
 • Representation in property division proceedings.
građansko pravo 5

Civil status and administrative affairs

 • Representation in issuance of personal identity documents proceedings;
 • Representation before the Administration for Foreign Nationals;
 • Representation in proceeding for obtaining working permit;
 • Representation in legal name change proceedings;
 • Representation in proceedings for deprivation / restoration of contractual capacity;
 • Declaring a missing person dead;
 • Application for / renunciation of citizenship;
 • Representation before national and local authorities (municipal bodies, police, Tax Administration).
građansko pravo 6

Consumer protection / Human and minority rights

 • Representation in mediation;
 • Initiation of and representation in consumer disputes;
 • Initiation of and representation in protection of the right to a trial within a reasonable time proceedings;
 • Gender equality;
 • Children’s rights.
imovina srbija

Asset management

 • Real estate management in Serbia (monitoring and payment of running costs, such as taxes, rents, utility costs, etc.);
 • Representation before commercial banks;
 • Representation before national and local authorities (municipal bodies, police, social security funds);
 • Representation before Tax Authorities.
Go to Top