Skip to content Skip to footer
kontakt osoba
jelena-plamenac

Jelena Plamenac

Stariji advokat

GRAĐANSKO PRAVO

Znamo kako da prevaziđete pravne nedoumice i postignete optimalan ishod

Naš pristup rešavanju svih pitanja iz oblasti građanskog prava podrazumeva brzinu, inicijativu, proaktivnost, razumevanje i posebno poštovanje lične sfere i Vaše privatnosti. U odeljenju za građansko pravo bavimo se ličnim problemima građana i vrlo dobro razumemo da povod kojim nam se obraćate najčešće nije prijatan.

Nalazimo rešenje i kad to nije moguće

Nastojimo da sporne situacije najpre rešavamo putem pregovora i kompromisa kako bismo izbegli nepotrebno trošenje vremena i novca u formalnim postupcima imajući u vidu osetljivost određenih životnih situacija. Ipak, kada to nije moguće, naš tim advokata kroz multidisciplinarni pristup i saradnju sa drugim odeljenjima, nalazi optimalne načine za rešavanje svake situacije.

građansko pravo 1
građansko pravo 2
građansko pravo 3

NASLEDNI ODNOSI

 • Pokretanje ostavinskih postupaka i zastupanje tokom postupka;
 • Vršenje administrativnih poslova po sprovedenom ostavinskom postupku (upis prava svojine na nepokretnosti, prijava poreza i obavljanje svih pratećih poslova);
 • Sačinjavanje i izvršavanje testamenta;
 • Sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspolaganju imovinom za života, ugovora o poklonu;
 • Zastupanje u postupcima podele imovine.
građansko pravo 5

ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 • Zastupanje u postupcima zaštite prava putem medijacije;
 • Pokretanje potrošačkih sporova i zastupanje tokom postupaka;
 • Pokretanje postupaka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i zastupanje tokom postupaka;
 • Zaštita rodne ravnopravnosti;
 • Zaštita prava dece.
imovina srbija
Usluge

Kroz nekoliko oblasti ovo su najfrekventnije usluge koje pružamo našim klijentima:

PORODIČNI ODNOSI

 • Pravno savetovanje;
 • Ugovori o podeli imovine supružnika (tzv. predbračni/bračni ugovori);
 • Razvod braka;
 • Postupci vršenja / lišenja roditeljskog prava;
 • Postupci za isplatu alimentacija;
 • Zaštita prava deteta;
 • Postupci utvrđivanja / osporavanja očinstva / materinstva;
 • Postupci usvajanja / starateljstva / hraniteljstva.
građansko pravo 4

STATUSNA PITANJA I ADMISTRATIVNI POSLOVI

 • Zastupanje u postupcima izdavanja ličnih isprava;
 • Zastupanje u postupcima za odobrenje privremenog boravka i stalnog nastanjenja u Republici Srbiji po različitim osnovima;
 • Zastupanje u postupcima pribavljanja radne dozvole za rad u Republici Srbiji;
 • Zastupanje u postupcima promene ličnog imena;
 • Zastupanje u postupcima za lišenje / vraćanje poslovne sposobnosti;
 • Proglašenje nestalog lica za umrlo;
 • Prijem / otpust iz državljanstva Republike Srbije;
 • Zastupanje pred organima državne uprave i lokalne samouprave (opštinski organi, MUP, Poreska uprava).
građansko pravo 6

UPRAVLJANJE IMOVINOM

 • Upravljanje nepokretnostima u Republici Srbiji (praćenje i isplata tekućih obaveza – porezi, zakupnine, komunalije i sl.);
 • Zastupanje pred poslovnim bankama;
 • Zastupanje pred organima državne uprave i lokalne samouprave (opštinski organi, MUP, fondovi socijalnog osiguranja);
 • Zastupanje pred organima Poreske uprave.
Go to Top