Skip to content Skip to footer
Kontakt osoba
dejan-plamenac

Dejan Plamenac

Partner – advokat

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Sofisticirani savet za dinamičan biznis

Ugostiteljstvo i turizam su privredne grane sa izraženom osetljivošću na promene globalnih ekonomskih trendova.

Naši advokati pomno prate izmene aktuelnih propisa i tržišnih uslova kako bi pružili sveobuhvatan pravni savet za širok spektar pravnih pitanja poput: spajanja i pripajanja, izgradnju, finansiranje, upravljanje, franšize, pitanja radnih odnosa, kao i  pitanja usaglašenosti sa pozitivnim pravnim propisima koja proističu iz ovih sfera.

turizam i ugostiteljstvo 6
vukovic turism
turizam i ugostiteljstvo

Praktični i efikasni saveti

Timovi za radne odnose i rešavanje sporova pružaju našim klijentima iz domena ugostiteljstva i turizma praktične, efikasne savete o pitanjima zapošljavanja, rešavanja sporova i prilikom inspekcija.

Naši klijenti su hoteli, hotelski operateri, banjski kompleksi i banjska lečilišta, turistički objekti i drugi.

Eksperti na Vašoj strani

Pored navedenih usluga, naš pravni tim poseduje veliko iskustvo u pisanju i pregovaranju svih vrsta komercijalnih ugovora, pravima intelektualne svojine i zaštite brenda.

vukovic vp ugostiteljstvo
Go to Top