Skip to content Skip to footer
kontakt osoba
marijana-momić

Marijana Momić

Stariji advokat

ZAŠTITA PODATAKA

Pametno upravljanje podacima uz proaktivni pravni pristup

Napredak digitalnih tehnologija i kanala komunikacije je doneo širok spektar koristi društvu, no doneo je i određene opasnosti posebno kada se govori o zloupotrebi podataka o ličnosti.

Uzlazni trend kršenja bezbednosti podataka dolazi u vreme kada privredni subjekti prikupljaju ogromne količine podataka kako bi unapredili razvoj, prodaju i isporuku proizvoda i usluga svojim klijentima.

Reputacija na prvom mestu

Danas se zloupotreba podataka o ličnosti strogo kažnjava svuda u svetu i može da prouzrokuje veliku štetu kompanijama koje njima barataju. Neadekvatna zaštita ovih podataka može ugroziti prinos kompanija, ali i kompromitovati njenu reputaciju.

bankarstvo-i-finansije-1
zastita podataka
security vp

Uvek u toku sa izmenama regulative

Naši advokati pomažu kompanijama da uvek budu usaglašene sa dinamičnim promenama u ovom polju i pažljivo prate zakonodavne promene na lokalnom, regionalnom i nivou EU, uključujući i oblikovanje i promenu prakse u primeni GDPR-a i domaćih propisa.

egor-myznik-msLF7Ro1zLA-unsplash

Temeljan pravni savet za superiorne rezultate

Našim klijentima nudimo sveobuhvatan paket savetodavnih usluga o pravilima zakona o zaštiti podataka i operativnoj usklađenosti, počevši od: identifikacije problema, analize, evaluacije, implementacije, praćenja i provere kvaliteta uspostavljenog sistema.

Stručnjaci za zaštitu podataka naše kancelarije, savetuju klijente o koracima neophodnim za poštovanje propisa koji regulišu prikupljanje i zaštitu podataka o ličnosti, procedurama pred poverenikom za zaštitu podataka, regulatornom okviru koji se odnosi na obaveze obrađivača podataka i povezane rizike, a sve u skladu sa uputima datim od poverenika za zaštitu podataka i evropskih nadzornih tela.

keith-hardy-UVyavSwslOg-unsplash

Savetujemo klijente o novim principima u oblasti zaštite podataka i nudimo sledeće usluge:

  • Usaglašenost sa pozitivnim propisima i pregled aktuelnih procedura zaštite podataka i privatnosti;
  • Procena uticaja na zaštitu podataka i izmena politika kompanije kako bi se ostvarila usaglašenost sa relevantnim propisima;
  • Prenosi podataka kako u zemlje EU i zemlje koje obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka, tako i zemlje koje nisu članice EU u odnosu na koje se primenjuju posebna pravila prenosa;
  • Ugovori o prenosu podataka i procedure odobravanja prenosa podataka;
  • Odgovori na kršenje podataka i savetovanje o incidentima u vezi sa bezbednošću podataka uključujući zastupanje klijenata pred organima za zaštitu podataka, drugim nadzornim organima i sudovima;
  • Redovno praćenje i izveštavanje o Direktivi o e-privatnosti, GDPR-u i relevantnim domaćim i regionalnim zakonima.
Go to Top