Skip to content Skip to footer
MENADŽER SEKTORA
dejan-plamenac

Dejan Plamenac

Partner – advokat

KORPORATIVNO I KOMERCIJALNO PRAVO / SPAJANJA I PREUZIMANJA

Dobre pravne osnove za uspešan biznis

Pokretanje poslovanja je prvi i najizazovniji korak u životnom ciklusu kompanije. Oblikovanje poslovne ideje u pravi poslovni model i izbor adekvatne pravne forme, obično su od suštinskog značaja za njen uspeh. Iako početni, ovi koraci mogu biti prilično opterećujući za osnivače kompanije. U ovoj fazi razvoja kompanije, značajnu pomoć vam mogu pružiti naši advokati.

Širok spektar usluga

Naši saveti obuhvataju širok opseg materije korporativnog prava, počevši od podrške u izboru optimalne strukture i vođenje kroz ceo proces osnivanja kompanije, preko svakodnevne pravne podrške, savetovanja o pitanjima korporativnog upravljanja, usklađenosti, povećanja / smanjenja kapitala, finansiranja, pitanja odgovornosti upravnih odbora i menadžmenta, do statusnih promena i restrukturiranje.

vp 22
vp 11
vp 5

Pravni saveti skrojeni po meri vašeg biznisa

Oslanjajući se na bogatu pravnu ekspertizu i iskustvo naših pravnih eksperata, možemo da pružimo najefikasnija i zakonski usklađena rešenja. Naše sveobuhvatne usluge su zasnovane na temeljnom razumevanju poslovanja naših klijenata, njihovih poslovnih ciljeva i opšteg konteksta tržišnih uslova poslovanja. Posebnu pažnju posvećujemo razumljivosti naših saveta i njihovoj ekonomskoj opravdanosti, tako da komercijalni ciljevi naših klijenata budu u potpunosti ispunjeni.

vukovic advokatska 1122

Komercijalni ugovori

Procesi globalizacije, dinamične promene u tehnološkoj industriji praćene stalnim promenama poslovnih modela, utiču na poslovanje širom sveta. Svi ovi procesi doveli su do toga da je saradnja između poslovnih partnera, nekad prisutnih i na različitim krajevima sveta, postala veoma složena. Nastojanje da se predvide neočekivani događaji na tržištu za sve tipove biznisa, postalo je neophodnost kako za sticanje, tako i za održanje konkurentske prednosti.

Naš iskusni tim advokata izrađuje nacrte, analizira i pregovara o svim segmentima vezanim za različite tipove komercijalnih ugovora, posebno vodeći računa o komercijalnim interesima naših klijenata. Posebno smo specijalizovani za izradu ugovora u oblastima snabdevanja, distribucije, outsourcing-a, franšizinga za lokalne, međunarodne i multinacionalne kompanije, koje posluju u različitim industrijama.

 
priroda vp advokati

Dalekosežna pravna podrška

Budući da smo prisutni u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu lako i brzo možemo da podržimo poslovanje kompanija koje su prisutne na jednom ili više različitih regionalnih tržišta, savetima koji su specijalizovani za industrijske sektore u kojima posluju, poput: nekretnina i građevinarstva, bankarstva i finansija, rudarstva, maloprodajni lanci, robe široke potrošnje, farmacije, i dr. Među našim klijentima su startapovi, mala, srednja i velika privredna društva, fondovi privatnog kapitala, javna preduzeća, profesionalne asocijacije.

vukovic advokatska 2222

Prav(n)i zamajac za sve vaše poduhvate

Za one kompanije koje su postavile zdravo poslovno temelje, ostvarile inicijalno zacrtane poslovne ciljeve, često sledeći korak u razvoju poslovanja može da predstavlja odluka o spajanju sa drugim društvima ili prodaja kompanije. Ova faza je još jedna prekretnica za vlasnike i akcionare u kojoj vam naši vešti, multidisciplinarni pravni tim specijalizovan za sve vrste transakcija može pružiti sveobuhvatnu pravnu podršku u svim fazama procesa.

Posedujemo izuzetan kapacitet da sprovedemo i najzahtevnije pravne analize (due dilligence), tehničko znanje za izradu neophodnih pravnih dokumenata i adekvatan taktički pristup za sva strateški osetljiva pitanja u transakciji.

dave-hoefler-7psbrnNd4sc-unsplash

Naše sveobuhvatne usluge korporativnog i privrednog prava uključuju:

 • Osnivanje privrednih društava;

 • Usaglašavanje sa pozitivnim propisima;

 • Korporativno upravljanje;

 • Spajanja i preuzimanja;

 • Pravna podrška startapovima;

 • E-trgovina;

 • Privatizacija;

 • Joint Ventures;

 • Fondovi privatnog kapitala;

 • Korporativno restrukturiranje;

 • Promene pravne forme društva;

 • Detaljna pravna analiza;

 • Komercijalne transakcije;

 • Privredni sporovi.

Naš tim poseduje dugogodišnje iskustvo u savetovanju svih vrsta privrednih subjekata prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentima, poslovnim partnerima, kao i finansijskim institucijama poput banaka, lizing kompanija, osiguranja, i pružanju kompletne pravne podrške tokom realizacije istog. Iskustvo nam je omogućilo da uz sagledavanje svih aspekata jednog poslovnog odnosa, savetujemo klijente kako da efikasno i uz optimizaciju troškova upravljaju svojim poslovanjem.

 
Go to Top