Bankarstvo i finansije

Bankarstvo i finansije

Više od 25 iskusnih advokata i saradnika Odeljenja za Bankarstvo i finansije savetuje i zastupa korporativne klijente pomažući im da postignu najbolje rezultate i ostvare svoje poslovne ciljeve.

Pored širokog spektra pravnih usluga u ovoj oblasti, naš tim je aktivno angažovan u pružanju pomoći i stručnih saveta regulatornim telima kroz učešće u stručnim forumima i zvaničnim zakonodavnim radnim grupama. Ponosni smo na činjenicu da smo u mogućnosti da našim klijentima pružimo ne samo usluge koje su im trenutno potrebne, već i da ih uspešno i na vreme pripremimo za očekivane buduće regulatorne izazove.

Bankarstvo i finansije Slika 1

Savetujemo i zastupamo naše klijente u sledećim oblastima:

 • upravljanje i servisiranje NPL portfolija;
 • savetovanje o usklađenosti sa propisima finansijskih institucija;
 • finansije u privredi;
 • stečajevi i restrukturiranje;
 • upravljanje i servisiranje problematične imovine i plasmana;
 • investicije i devizno poslovanje.

UPRAVLJANJE I SERVISIRANJE NPL PORTFOLIJA

Našim klijentima pružamo kompletan „outsource“ svih usluga u vezi sa obezbeđenjem i naplatom potraživanja, od izbora i uspostavljanja sredstava obezbeđenja, pa sve do poslednjih faza naplate potraživanja u pravnim postupcima. Zahvaljujući našem dugogodišnjem pravničkom iskustvu u ovoj oblasti, interno smo razvili profesionalne softvere koji omogućavaju detaljno praćenje statusa predmeta naših klijenata, kako bismo obezbedili punu optimizaciju njihovih troškova i naplate potraživanja u najkraćim rokovima.

U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

 • pravna analiza potraživanja i portfolija (due diligence);
 • savetovanje kod kupovine i prodaje potraživanja i portfolija;
 • izrada profesionalnih kupoprodajnih ugovora;
 • savetovanje o usklađenosti sa finansijskim propisima (financial regulatory compliance);
 • zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima naplate potraživanja;
 • zastupanje u postupcima alternativnog rešavanja sporova i dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja.

 

Klijenti koji su korisnici ovih usluga su vodeće banke, osiguravajuće kuće, lizing kompanije i domaći i strani investitori u NPL portfolija i problematične asete.

Bankarstvo i finansije Slika 2

SAVETOVANJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISIMA FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Pored upravljanja i servisiranja NPL portfolia, kao jedne od osnovnih usluga koje pružamo bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama, naš tim ima značajno iskustvo u savetovanju finansijskih institucija.

Propisi koji regulišu položaj finansijskih institucija se konstantno menjaju, i konstantno se dodatno reguliše i unapređuje ova oblast, međutim i pored nove regulative, ova oblast još uvek nije doživela dovoljnu liberalizaciju kako bi odgovorila zahtevima savremenog tržišta, te regulatorni zahtevi sa ciljem zaštiti korisnika finansijskih usluga ostaju dosta strogi i imaju tendenciju da ponekad i previše zadiru u poslovanje finansijskih subjekata.

Sa druge strane, sankcije za neusklađenost poslovanja sa propisima su veoma rigorozne i predstavljaju veliki rizik za poslovanje finansijskih institucija.

U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

 • savetovanje i izrada pravnih mišljenja u svim povezanim oblastima;
 • podršku tokom celokupnog procesa uvođenja novog proizvoda, ili otpočinjanja pružanja novih vrsta usluga;
 • izrada svih ugovora, procedura, pravilnika i svih drugih akata;
 • AML compliance;
 • zastupanje u svim postupcima pred Narodnom bankom Srbije.

 

Fokusirani na to da naši klijenti prevaziđu ograničenja i efikasno posluju u zakonskim okvirima, pružamo podršku i učestvujemo u poslovnim procesima klijenata od prvog koraka, samog kreiranja ideje i razvoja poslovnog plana, pa sve do finalnog, otpočinjanja pružanja nove usluge, odnosno uvođenja novog proizvoda.

FINANSIJE U PRIVREDI

Pored usluga koje pružamo bankama, osiguravajućim kućama, lizing kompanijama i drugim velikim sistemima, naši dugogodišnji klijenti su i preduzetnici i druge mikro, male i srednje kompanije, kao i poslovna udruženja sa različitim spektrom delatnosti.

Naš tim poseduje dugogodišnje iskustvo u savetovanju svih vrsta privrednih subjekata prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentima, poslovnim partnerima, kao i finansijskim institucijama poput banaka, lizing kompanija, osiguranja, i pružanju kompletne pravne podrške tokom realizacije istog. Iskustvo nam je omogućilo da uz sagledavanje svih aspekata jednog poslovnog odnosa, savetujemo klijente kako da efikasno i uz optimizaciju troškova upravljaju svojim poslovanjem.

U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

 • zastupanje klijenata u privrednim sporovima;
 • zastupanje klijenata u sudskim i vansudskim postupcima naplate potraživanja;
 • zastupanje klijenata u administrativnim postupcima;
 • savetovanje klijenata u procesima pristupa finansiranju;
 • izrada svih vrsta ugovora;
 • savetovanje o usklađenosti sa propisima u zavisnosti od vrste delatnosti;
 • savetovanje klijenata prilikom reprograma potraživanja i obaveza;
 • pravno savetovanje radi optimizacije troškova poslovanja.

 

Dugogodišnje iskustvo nam je omogućilo da odgovorimo i svim drugim zahtevima koji mogu proizići iz redovnog poslovanja, brzo, efikasno i uz minimalne troškove za klijenta.

Bankarstvo i finansije Slika 3
Bankarstvo i finansije Slika 4

STEČAJEVI I RESTRUKTURIRANJE

Posedujemo izuzetno iskustvo stečeno u nekim od najvećih postupaka stečajeva i reorganizacija na nacionalnom nivou što kombinujemo sa našim poslovno orijentisanim pristupom kako bismo postigli najbolje rezultate za naše klijente.

Savetujemo i zastupamo poverioce, stečajne upravnike, direktore i druge učesnike ovih vrsta postupaka tokom svih faza, uključujući i zastupanje klijenata u odborima poverilaca.

Našem pravnom timu iz ove oblasti podršku pružaju i naši stručnjaci iz oblasti korporativnog prava, stručnjaci za nepokretnosti, radno pravo, računovodstvo i reviziju, što zajedno čini kompletnu uslugu daleko profesionalnijom, a nas spremnim da odgovorimo na najrazličitije izazove i pružimo najbolja dostupna rešenja.

UPRAVLJANJE I SERVISIRANJE PROBLEMATIČNE IMOVINE I PLASMANA

Zahvaljujući našem značajnom iskustvu u oblasti akvizicija i servisiranja NPL portfolija, kao i u oblasti stečajeva i reorganizacija, razvili smo kvalitetnu i čvrsto poslovno orijentisanu praksu u pružanju kompletne pravne podrške kod prodaje problematičnih plasmana i kolaterala.

Naš tim, sa jakim fokusom ka ostvarenju poslovnih ciljeva naših klijenata, savetuje vlasnike problematičnih aseta kao i profesionalne investitore, kroz celokupan proces restrukturiranja i njihovog vraćanja u poslovne tokove. Naši advokati blisko sarađuju sa stručnjacima iz oblasti nekretnina i gradnje, računovodstva i poreskog savetovanja kako bi postigli najbolje rezultate.

Bankarstvo i finansije Slika 5
Nekretnine i izgradnja slika 3

INVESTICIJE I DEVIZNO POSLOVANJE

Uspešno savetujemo klijente kroz sve izazove sa kojima se susreću tokom planiranja i strukturiranja svojih investicija u Srbiji. Podrška koju smo pružali brojnim klijentima u postupcima privatizacije kao i u greenfield investicijama, obogatila je našu praksu i dala nam izuzetno iskustvo u generalnom finansijskom strukturiranju i projektnom finansiranju.

Naročito smo ponosni na poznavanje veoma zahtevne prakse u oblasti deviznog poslovanja, koja je izuzetno značajna za strane investitore. Ova oblast u Srbiji još uvek nije doživela potpunu liberalizaciju, otvorenost i okretanje ka funkcionisanju na isključivo tržišnim principima. Sigurna podrška kroz ovu oblast je nešto što često doprinosi uspehu naših klijenata na nacionalnom tržištu.

image
https://vp.rs/wp-content/themes/skudo/
https://vp.rs/
#158560
style1
paged
Loading posts...
/www/webvol20/kf/4ojja8pr709us54/vp.rs/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
email adresa
on
off