Skip to content Skip to footer
menadžer sektora
jelisaveta-janić

Jelisaveta Janić

Partner – advokat

BANKARSTVO I FINANSIJE

Pouzdan savet utemeljen na iskustvu

Sa više od 50 iskusnih advokata i saradnika odeljenje za bankarstvo i finansije, VP advokatske kancelarije, je jedno od najvećih na tržištu jugoistočne Evrope, spremno da podrži klijente koji posluju u različitim segmentima finansijskog sektora. Naš pravni tim pruža podršku klijentima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu.

bankarstvo-i-finansije
bankarstvo-i-finansije-1
bankarstvo-i-finansije-2

Oblast finansija je u središtu naše pravne ekspertize

Više od 15 godina nadograđujemo znanje i iskustvo u oblasti finansija, pružajući pravnu podršku komercijalnim bankama, međunarodnim finansijskim institucijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, ali i preduzetnicima i drugim mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i poslovnim udruženjima, iz najrazličitijih delatnosti, kojima je potrebno finansiranje.

Svet finansija osnažen iskusnim pravnim savetom

Naš pravni tim, specijalizovan za oblast bankarstva i finansija, organizovan je u tri ekspertske grupe, što nas čini posebno agilnim da odgovorimo i na najkompleksnije zahteve klijenata počevši od:

 • Upravljanja i servisiranja portfelja problematičnih potraživanja (NPL);
 • Savetovanje o usklađenosti sa propisima finansijskih institucija i izrada svih vrsta procedura i pravilnika;
 • Finansiranje privrede (kreditiranje i finansiranje);
 • Projektno finansiranje;
 • Stečajevi i restrukturiranje;
 • Investicije i devizno poslovanje;
 • Upravljanje problematičnom imovinom;
 • AML compliance;
 • Savetovanje i zastupanje klijenata u vezi sa dostupnim izvorima finansiranja;
 • Savetovanje klijenata prilikom reprograma potraživanja i obaveza;
 • Pravno savetovanje radi optimizacije troškova poslovanja.
bankarstvo-i-finansije-3
bankarstvo-i-finansije-4

U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

 • Pravna analiza potraživanja i portfolija (due diligence);
 • Savetovanje kod kupovine i prodaje potraživanja i portfolija;
 • Izrada profesionalnih kupoprodajnih ugovora;
 • Savetovanje o usklađenosti sa finansijskim propisima (financial regulatory compliance);
 • Zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima naplate potraživanja;
 • Zastupanje u postupcima alternativnog rešavanja sporova i dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja.
bankarstvo-i-finansije-6

Pružamo sveobuhvatnu podršku pri upravljanju problematičnom imovinom

Zahvaljujući našem značajnom iskustvu u oblasti akvizicija i servisiranja NPL portfolija, kao i u oblasti stečajeva i reorganizacija, razvili smo kvalitetnu i poslovno utemeljenu praksu u pružanju sveobuhvatne pravne podrške pri prodaji problematičnih plasmana i kolaterala.

Naš tim, sa jakim fokusom ka ostvarenju poslovnih ciljeva naših klijenata, savetuje vlasnike problematične imovine, kao i profesionalne investitore, kroz celokupan proces restrukturiranja i njihovog vraćanja u poslovne tokove. Naši advokati blisko sarađuju sa stručnjacima iz oblasti nekretnina i izgradnje, računovodstva, poreskog savetovanja i procena, kako bi postigli najbolje rezultate.

 
bankarstvo i finansije

Upravljanje i servisiranje NPL portfelja

Našim klijentima pružamo kompletan spektar usluga u vezi sa obezbeđenjem i naplatom potraživanja, koji prevazilaze pravno savetovanje. Počevši od izbora i uspostavljanja sredstava obezbeđenja, pa sve do poslednjih faza naplate potraživanja u pravnim postupcima naši pravnici su spremni da vas podrže u svakoj fazi ovog procesa.

bankarstvo-i-finansije-5

Tehnologija u funkciji prava

Oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo u upravljanju potraživanjima i potrebama klijenata koje iz tog procesa proizilaze, razvili smo profesionalni softver za detaljno praćenje statusa predmeta svakog klijenta. Osavremenjivanjem poslovnih procesa putem uvođenja specijalizovane tehnologije, klijentima nudimo prednost pri optimizaciji troškova i efikasnosti u radu.

bankarstvo-i-finansije-7

Investicije i devizno poslovanje

Uspešno savetujemo klijente kroz sve izazove sa kojima se susreću tokom planiranja i strukturiranja svojih investicija u Srbiji. Podrška koju smo pružali brojnim klijentima u postupcima privatizacije kao i u greenfield investicijama, obogatila je našu praksu i dala nam izuzetno iskustvo u generalnom finansijskom strukturiranju i projektnom finansiranju.

Izuzetno dobro poznajemo komplikovane procedure u oblasti deviznog poslovanja, koja je izuzetno značajna za strane investitore. Ova oblast u Srbiji još uvek nije doživela potpunu liberalizaciju, otvorenost i okretanje ka funkcionisanju na isključivo tržišnim principima. Sigurna podrška kroz ovu oblast je nešto što često doprinosi uspehu naših klijenata na nacionalnom tržištu.

Go to Top