Skip to content Skip to footer
region vp kancelarija en

Region

Od samog nastanka advokatske prakse, novembra 2007. godine, VP advokatska kancelarija unapređuje sistem rada u skladu sa zahtevima tržišta i najnovijim trendovima.

Širimo naše poslovanje van granica Srbije na osnovu sveukupnog tržišnog potencijala, uzimajući u obzir specifičnosti lokalnog tržišta, potrebe klijenata i pravnu regulativu. Pored Srbije, kroz ekskluzivnu saradnju sa lokalnim partnerima, prisutni smo i u ostalim jurisdikcijama na zapadnom Balkanu – Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu. Plan nam je da pokrenemo saradnju i sa partnerima na tržištu Hrvatske i Slovenije, a potom i na tržištu Rumunije i Bugarske i na taj način postanemo jedan od lidera u regionu jugoistočne Evrope.