Skip to content Skip to footer
Kontakt osoba
miloš-marinkovic

Miloš Marinković

Advokat

MALOPRODAJA I ROBA ŠIROKE POTROŠNJE

Mušterija je uvek u pravu. Takav mora biti i naš savet.

Zadovoljstvo klijenata nam je uvek na prvom mestu. Promena zahteva potrošača pored ostalog, uslovljena je tehnološkim napretkom, promenom ponašanja potrošača, ekološkim zahtevima i usklađivanjem sa pravnim propisima. Trgovci na malo i FMCG kompanije se suočavaju sa stalnim izazovima promena tržišnih uslova i pitanja vezanih za lance snabdevanja, zato kompanije moraju sve izazove uzeti u obzir kako bi kreirali konkurentne poslovne strategije.

Dobro razumemo sve izazove sa kojima se ova industrija svakodnevno suočava i nastojimo da ponudimo prava pravna rešenja koja najbolje odgovaraju vašim poslovnim potrebama.

trgovina vp 7
trgovina vp 1
odgovor. na sve zahteve

Ekspanzija različitih poslovnih modela e-trgovine, dobile su veliki zamah u JIE, što je pokrenulo niz zakonodavnih pitanja koja naš međudisciplinarni tim lako pokriva.

Naši klijenti su trgovci na malo, hipermarketi, platforme za e-trgovinu, distributeri, dobavljači, FMCG kompanije i drugi.

 

Naš pravni tim je spreman da odgovori na sve Vaše zahteve

Naše bogato iskustvo u kombinaciji sa poznavanjem industrije i razumevanjem uslova poslovanja na regionalnom tržištu JIE čini nas kompetentnim, da pružimo pravne savete koji pokrivaju ceo životni ciklus proizvoda i promišljena pravna rešenja za probleme koji mogu proizaći iz vašeg svakodnevnog poslovanja. Počevši od pitanja usklađenosti, privatnosti podataka, pitanja intelektualne svojine, ugovora o distribuciji, opštih korporativnih usluga, finansiranja, naš pravni tim spreman je da odgovori na sva vaša pitanja.

trgovina vp 3
Go to Top