Skip to content Skip to footer

Miloš Marinković

Miloš Marinković

Advokat

 

Miloš je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u junu 2018. godine. Trenutno je master student na istoimenom fakultetu, pod-modul Pravo privrednih društava.

VP timu se pridružio u septembru 2018. godine, a tokom 2021. godine položio je i pravosudni ispit, te je u julu iste godine postao advokat.