Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta u uspešnoj transakciji…

Kristina Subotić • dec 27, 2023

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta u uspešnoj transakciji kupovine portfolija potraživanja od kompanije Agroinvest Fond

U nedavnoj značajnoj transakciji, tim VP advokatske kancelarije pružio je ključno pravno savetovanje svom dugogodišnjem klijentu, kompaniji ODM Collections tokom procesa kupovine portfolija potraživanja ukupne vrednosti 215 miliona dinara.

ODM Collections, kao vodeća kompanija u oblasti naplate i otkupa potraživanja, ostvarila je svoju prvu saradnju sa renomiranom kompanijom za konsalting i menadžment –  Agroinvest Fond. Nakon detaljnih pregovora, transakcija je uspešno zaključena, a Agroinvest Fond ustupio je kompaniji ODM Collections portfolio koji čini oko 4 hiljade potraživanja vrednosti 215 miliona dinara.

Pravni tim naše kancelarije odigrao je ključnu ulogu u ovom procesu, pružajući klijentu sveobuhvatnu pravnu analizu potraživanja, zastupanje i vođenje pregovora, pripremu ugovora kao i sprovođenje svih povezanih pravnih poslova u vezi sa prenosom potraživanja na novog poverioca.

Posebne zasluge za realizaciju ove transakcije imaju managing partneri naše kancelarije – advokati Dejan Vuković i Predrag Miladinović, ali i ostatak pravnog tima koji su činili Miloš Marinković, Milica Mišić i Andrea Bačanek.

Ova saradnja predstavlja još jedan u nizu primera efikasnog partnerstva između kompanije ODM Collections i VP advokatske kancelarije, naglašavajući važnost pravne podrške u kompleksnim poslovnim transakcijama.

Očekujemo da će ODM  Collections nastaviti da prosperira na tržištu naplate i otkupa potraživanja, dok će VP advokatska kancelarija nastaviti da  pruža vrhunsku pravnu podršku svojim klijentima u ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva širom zemlje i regiona.