Naš tim je i vaš tim!

Uspeh naših klijenata je najvećI prioritet naše kancelarije, a osnovni princip u odnosu sa klijentima je da naš tim učinimo vašim timom!

Već više od 15 godina vodimo se određenim principima i vrednostima i došli smo do toga da naši dosadašnji rezultati i posvećenost prevazilaze očekivanja naših klijenata.

timeline_pre_loader

ODGOVORNOST

Uvek nastojimo da usluga koju pružamo bude visokog kvaliteta, u najbržim rokovima, jednostavna i uz najmanje troškove po klijenta. To postižemo optimizacijom uloženog vremena, iskustva, ekspertize i novčanih sredstava kako bismo predvideli i prevazišli sve potencijalne prepreke.

LJUDI I SELEKCIJA TIMA

Ljudi su ključni element svake profesionalne usluge i najvažniji resurs u onome što mi pružamo klijentima.  U zavisnosti od konkretnog predmeta, kreiramo tim advokata koji će na najbolji način odgovoriti na potrebe klijenta.

ZNANJE I PRAGMATIČNOST

Naši pravni saveti utemeljeni su na odličnom poznavanju propisa, ali i pravila tržišne utakmice. Pravo ne sagledavamo kao izdvojenu kategoriju već uvek u sklopu kompleksnosti date situacije.

VREME I ROKOVI

Verujemo da je pravovremena reakcija, predviđanje vremenskih okvira i sprovođenje transakcije u tom okviru imperativ svakog posla, zato je za nas zadati rok jednako važan kao i sam kvalitet usluge.

RAZUMEVANJE I
FLEKSIBILNOST

Mi razumemo jedinstvenost i složenost problema svakog našeg klijenta i sve sagledavamo kroz širu sliku klijentovog poslovanja. Fleksibilnost i prilagodljivost omogućavaju nam brzo reagovanje i anticipiranje konstantnih tržišnih promena.


DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

U potpunosti prepoznajemo značaj i neophodnost društveno odgovornog ponašanja i poslovanja. Pružamo besplatnu pravnu pomoć i savete neprofitnim organizacijama i pomažemo najugroženijima jer verujemo da na taj način oplemenjujemo zajednicu i da društvo u kojem živimo i radimo činimo boljim. Sigurni smo da se to odražava i na kvalitet usluge koju pružamo klijentima.
  • "Saradnja sa advokatskom kancelarijom Vuković i partneri omogućila je našoj kompaniji i meni da celokupnu investicionu i poslovnu aktivnost u Srbiji u pravnom delu usmerim na najbolji mogući način, uz vrlo efikasan i profesionalan pristup, minimizujući troškove, uz kompletnu i veoma kvalitetnu pravnu podršku."
    Dimitar Angelov, COO, Kaolin – BugarskaDimitar Angelov, COO, Kaolin – Bugarska
  • Vuković i partneri je advokatska kancelarija koja nas je tokom dugogodišnje saradnje uverila da odnos advokat-klijent ne mora da bude striktno formalan, naprotiv tokom svih ovih godina zajedničkog rada, oni su bili naša puna pravna podrška, odnosno pravni outsource, spremni da odgovore svim postavljenim zadacima, nesagledavajući rešenje problema isključivo sa pravnog aspekta, već i iz svih drugih pratećih aspekata."
    Svenn Are Jenssen – CEO, Rapp Marine Group - NorveškaSvenn Are Jenssen – CEO, Rapp Marine Group - Norveška

KLIJENTI

ČLANSTVA

image
https://vp.rs/wp-content/themes/skudo/
https://vp.rs/
#158560
style1
paged
Loading posts...
/www/webvol20/kf/4ojja8pr709us54/vp.rs/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
email adresa
on
off