Skip to content Skip to footer
kontakt osoba
aleksanda-ćalić-bošković

Aleksandra Ćalić Bošković

Stariji partner – advokat

ZDRAVSTVO I FARMACIJA

Specijalizovani za zdravlje vašeg biznisa

Oblasti zdravstva i farmacije predstavljaju visoko regulisana tržišta, koja poslednju deceniju, obiluju inovacijama, što zahteva pomno praćenje tržišnih trendova i izmena zakona u ovim oblastima. Naši advokati su prepoznati po pragmatičnom i poslovno orjentisanom pristupu svim pitanjima vezanim za zdravstveni i farmaceutski sektor.

Pružamo sveobuhvatnu pravnu pomoć klijentima u vezi sa regulatornim i komercijalnim pitanjima koja se tiču farmaceutskih proizvoda počev od njihovog uvoza, utvrđivanja cena i distribucije do njihovog označavanja i reklamiranja.

vp zdravstvo 2
vp zdravstvo 3
vp zdravstvo 1

Na Vašoj strani

Među naše klijente spadaju farmaceutske kuće i kompanije za trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima.

Multidisciplinarni pristup

Savetujemo klijente u vezi sa uslovima i postupkom izdavanja dozvola za stavljanje lekova i medicinskih preparata u promet, pitanjem njihove revalidacije i drugim povezanim aspektima, kao i postupkom javnih nabavki koji se često primenjuje u vezi s poslovanjem naših klijenata u ovoj oblasti. Takođe, pružamo savetodavne usluge u pogledu ostalih regulatornih pitanja iz oblasti proizvodnje i prometa farmaceutskih proizvoda. Multidisciplinarni pristup nam omogućava da se efikasno pozabavimo svim pitanjima privatnosti i bezbednosti iz oblasti zdravstva.

vp zdravstvo 5
Go to Top