Radno pravo

Radno pravo

Naš tim čine eksperti sa višegodišnjim iskustvom u pružanju pravnih usluga i zastupanju domaćih i inostranih klijenata u oblasti radnog prava i upravljanja ljudskim resursima.

Prednost i kvalitet usluge koju pružamo u ovoj oblasti ogleda se u sveobuhvatnom analitičnom i pragmatičnom pristupu, kao i u prepoznavanju važnih činilaca koji doprinose stvaranju zdravog radnog okruženja i prevenciji radnih sporova.

Radno pravo je dinamična pravna oblast koja često donosi brojne izazove za kompanije i pojedince, a naš tim svakodnevno savetuje klijente u svim aspektima radnih odnosa i upravljanja ljudskim resursima.

Bogato iskustvo u mirnom rešavanju radnih sporova jedan je od kvaliteta koji nas izdvaja na tržištu.

Radno pravo Slika 1

Neke od usluga koje pružamo

  • Savetovanje o optimalnom modalitetu radnog angažovanja i poreski optimalnoj politici zarada u skladu sa potrebama klijenata;
  • Asistencija pri uspostavljanju pravno uređenog radnog okruženja kroz izradu internih pravilnika, procedura i drugih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih;
  • Pružanje savetodavnih usluga i aktivno učestvovanje u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora, sa ciljem unapređenja socijalnog dijaloga i pomirenja različitih interesa poslodavca i sindikata zaposlenih.
  • Usaglašavanje poslovanja klijenta sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, međunarodnim konvencijama i standardima u upravljanju ljudskim resursima;
  • Zastupanje u radnim sporovima i pregovorima oko mirnog rešenja spora;
  • Savetovanje o primeni klauzule zabrane konkurencije, klauzule o zabrani regrutovanja zaposlenih za potrebe drugog poslodavca, kao i klauzule o zaštiti podataka o ličnosti u ugovorima o radu i menadžerskim ugovorima;
  • Savetovanje o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo, radnom angažovanju stranaca i pribavljanju dozvole za rad.
Radno pravo Slika 2
image
https://vp.rs/wp-content/themes/skudo/
https://vp.rs/
#158560
style1
paged
Loading posts...
/www/webvol20/kf/4ojja8pr709us54/vp.rs/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
email adresa
on
off