Skip to content Skip to footer
menadžer sektora
jovana-čapaković

Jovana Čapaković

Stariji partner – advokat

NEKRETNINE I IZGRADNJA

Potrebe investitora transformišemo u realne, komercijalne ciljeve

Regionalno tržište nekretnina doživelo je ogromnu ekspanziju poslednjih godina, dok su zakoni i propisi o izgradnji, prodaji, prenosu i upravljanju nekretninama pretrpeli česte i značajne promene. S obzirom da poslovi sa nekretninama postaju sve složeniji, imati visoko specijalizovane advokate pored sebe, u ovoj oblasti, može značajno uticati na uspeh vašeg projekta.

Tim advokata specijalizovanih za nekretnine naše kancelarije pruža čitav spektar pravnih i konsultantskih usluga u vezi sa razvojem nekretnina od maloprodajnih do komercijalnih objekata, imajući uvek na umu komercijalne ciljeve investitora.

potpis vukovic
vp nekretnine
vp beograd gradnja

Bogato iskustvo u službi vašeg poslovanja

Ono u čemu se posebno ističemo je naša sposobnost da vešto iskoristimo iskustvo i znanje našeg korporativnog, bankarskog i finansijskog odeljenja i odeljenja za rešavanje sporova kako bismo garantovali multidisciplinarnu i besprekornu uslugu našim klijentima.

nekretnine i izgradnja

Sveobuhvatna pravna podrška u vođenju projekata

Našu bazu klijenata čine građevinari i preduzimači, nezavisni investitori, investicioni fondovi i zajmodavci, što nas čini izuzetno kompetentnim da pružimo temeljnu pravnu podršku i sveobuhvatan uvid u dinamično tržište gradnje i nepokretnosti. Podržavamo klijente pri kupovini, raspolaganju, razvoju, davanju u zakup nepokretnosti, dobijanju svih neophodnih dozvola, finansiranju projekata i zoniranju. Posebno smo verzirani da klijentu pružimo savete vezano za usklađenost datih projekata sa svim pozitivnim pravnim propisima u zemlji i regionu.

nekretnine vp vukovic

Naše usluge obuhvataju, ali nisu ograničene na:

  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom prometa i izdavanja nepokretnosti;
  • Rešavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji i priprema lokacija za gradnju;
  • Pružanje pomoći klijentima u procedurama za dobijanje građevinskih dozvola, izvršavanju obaveza u skladu sa relevantnim propisima u toku izgradnje objekata;
  • Pravnu podršku i izradu pravnih akata vezanih za promet nepokretnosti;
  • Koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i drugim procedurama pred nadležnim organima;
  • Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteka;
  • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama;
  • Izrada pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports).
Go to Top