Nekretnine i izgradnja

Nekretnine i izgradnja

Tržište nekretnina koje je u proteklih nekoliko godina u ekspanziji u Republici Srbiji, kao i česte promene propisa i procedura u vezi sa postupcima izgradnje, prometa, preuzimanja i upravljanja nekretninama nameću neophodnost da u transakcijama u vezi sa nepokretnostima, a zarad sveobuhvatne zaštite vaših prava i interesa potražite pomoć advokata usko specijalizovanih za ovu materiju.

Tim Advokatske kancelarije Vuković i partneri koji se bavi nekretninama pruža širok spektar usluga u ovoj oblasti. Višegodišnje profesionalno iskustvo naših advokata, dobro poznavanje tržišta nekretnina i pozitivnih propisa kao i ne strogo pravni već i komercijalni pristup transakcijama čini da budemo vaš pravi izbor u slučaju potrebe za bilo kojom vrstom savetovanja i pružanja pravnih usluga iz ove oblasti.

Nekretnine

Neke od usluga koje pružamo

  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom prometa i izdavanja nepokretnosti;
  • Rešavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji i priprema lokacija za gradnju;
  • Pružanje pomoći klijentima u procedurama za dobijanje građevinskih dozvola, izvršavanju obaveza u skladu sa relevantnim propisima u toku izgradnje objekata, koordinacija postupka izdavanja upotrebnih dozvola i drugim procedurama pred nadležnim organima;
  • Postupci pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem, upisom, realizacijom i brisanjem hipoteka;
  • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama;
  • Izrada pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports).

Iskustvo

Pratimo i savetujemo naše klijente od trenutka izbora i pripreme lokacije, izgradnje ili preuzimanja nekretnina, legalizacije, konverzije zemljišta, kupovine i prodaje nepokretnosti. Uz neke od najvećih tržnih centara kao naših dugogodišnjih klijenata razvili smo dobru praksu i u oblasti upravljanja i zakupljivanja poslovnog prostora i pružanja svih pratećih pravnih usluga s tim u vezi.

Nekretnine i izgradnja slika 2
Nekretnine slika 3

Timski rad

Imajući u vidu timski rad svih odeljenja u okviru naše kancelarije, u mogućnosti smo da klijentima pružimo sveobuhvatan pristup transakciji pokrivajući sve relevantne propise i oblasti prava koji na bilo koji način na nju utiču.

image
https://vp.rs/wp-content/themes/skudo/
https://vp.rs/
#158560
style1
paged
Loading posts...
/www/webvol20/kf/4ojja8pr709us54/vp.rs/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
email adresa
on
off