Skip to content Skip to footer

Jovana Čapaković

Jovana Čapaković

Stariji partner – advokat
 

Jovana je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. godine i od tada je najpre kao advokatski pripravnik, a potom i kao advokat član tima VP advokatske kancelarije. Od 2012. godine dobija status partnera. Kao stariji partner, od marta 2021. godine Jovana je usmerena na strateško upravljanje i razvoj kancelarije.

Jovana je do 2018. godine pretežno bila orijentisana na rešavanje sporova, a danas rukovodi odeljenjem koje se bavi nekretninama i izgradnjom.

Od 2017. godine član je i radne grupe koja se bavi nekretninama u okviru udruženja TELFA (Trans European Law Firm Alliance).