Skip to content Skip to footer

VP učestvovao u izradi uporednog vodiča za…

VP učestvovao u izradi uporednog vodiča za nekretnine za Mondaq platformu

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su Jovana Čapaković i Predrag Stojanovski, advokati iz sektora Nekretnine i izgradnja advokatske kancelarije Vuković i partneri tokom 2021. godine učestvovali u izradi teksta Real Estate Guide-a za online platformu Mondaq za Republiku Srbiju, a koji je početkom 2022. godine i objavljen na pomenutoj platformi.

Mondaq je pametna platforma osnovana 1994. godine, koja prikuplja i objavljuje tekstove profesionalnih savetnika, poput advokatskih kancelarija i finansijskih institucija i tako omogućava posetiocima platforme pouzdane stručne finansijske, normativne i pravne informacije i savete o temama kao što su zapošljavanje, porezi, sudski sporovi, nekretnine, zdravstvena zaštita, osiguranje i slično.

Real Estate Guide, odnosno, Vodič za nekretnine izrađen od strane naših advokata jeste jedan od uporednih vodiča za nekretnine Mondaq platforme čiji je cilj da pruži uvid u ključne tačke određene grane prava za koju se posetioci interesuju i tako im omogući upoređivanje zakona i normativnih sredina različitih jurisdikcija. Podeljen je u 11 tematskih celina, pri čemu je svakom od tema obuhvaćeno jedno ili više bitnih pitanja koja su vezana za prava nekretnina u Republici Srbiji, te su teme vodiča:

 • – Pravni okviri,
 • – Pravo svojine,
 • – Registracija,  
 • – Komercijalni zakup nekretnina,
 • – Promet nepokretnosti,
 • – Finansiranje nekretnina,
 • – Investicije u nekretnine,
 • – Planiranje i zoniranje,
 • – Uticaj na životnu sredinu,
 • – Trendovi i predviđanja i
 • – Saveti i zamke u svetu nekretnina.

Sva pitanja detaljno su obrađena i daju potrebne relevantne odgovore posetiocima platforme koji su za njih zainteresovani. Real Estate Guide-u možete pristupiti na Mondaq internet stranici, klikom na link: https://www.mondaq.com/Guides/Subject/36?country_id=249

Advokatska kancelarija Vuković i partneri koristi ovu priliku da čestita kolegama na objavljenom vodiču i želi dalji uspeh i saradnju sa Mondaq platformom.