Ekološko pravo

Ekološko pravo

Svest javnosti o značaju očuvanja životne sredine, probuđena je kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou, što nam je potvrdilo da smo na pravom putu i dalo dodatni elan da se ovoj oblasti posvetimo ne samo kao građani, već i kao pravni stručnjaci.

Spremni smo da zajedno sa vama pratimo i nadograđujemo propise iz oblasti ekološkog prava, sve do postizanja i održanja cilja kome težimo – da živimo u ravnoteži sa prirodom.

Očuvanje sveta u kome živimo, zadatak je na kome moramo vredno i predano raditi. Brza reakcija često može biti od ključnog značaja, a kako bi ista bila preduzeta svim raspoloživim pravnim sredstvima, tim specijalizovanih eksperata iz naše kancelarije, uvek je na raspolaganju.

Kompanije čije aktivnosti imaju, odnosno za čije aktivnosti se smatra da mogu imati uticaj na životnu sredinu, moraju biti u potpunosti usklađene sa propisima iz oblasti ekologije, pre svega radi ispunjenja minimalnih standarda i uslova za zakonito poslovanje. Ono što nudimo svojim klijentima, jeste da odemo korak dalje od osnovnog nivoa usklađenosti sa zakonskim propisima i kroz kompletno pravno savetovanje (High-Level Compliance) izgradimo kompanije koje su usklađene sa najvišim standardima u oblasti zaštite životne sredine i društveno odgovornog poslovanja.

Kroz praksu smo uvideli da postoji problem nedovoljne dostupnosti informacija kada su u pitanju obaveze iz oblasti zaštite životne sredine, te svojim klijentima najpre pružamo usluge savetodavnog karaktera – paket informacija o uslovima koje moraju ispuniti kako bi odgovorili na sve zahteve u pogledu kvaliteta životne sredine u zavisnosti od nameravane akcije, sa punom pravnom podrškom za njihovo ostvarivanje, kao i kontinuirano praćenje svih trendova iz oblasti ekologije, radi dostizanja najvišeg nivoa usklađenosti poslovanja.

Oblasti koje pokrivamo:

  • Pravno savetovanje pravnih i fizičkih lica, investitora i kompletan compliance iz oblasti zaštite životne sredine;
  • Predstavljanje i zastupanje pred nadležnim organima u oblastima procene uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu;
  • Predstavljanje i zastupanje pred nadležnim organima u postupcima pribavljanja dozvola za obavljanje aktivnosti od uticaja na životnu sredinu;
  • Stručna podrška u ispunjavanju međunarodno prihvaćenih standarda unapređenja i očuvanja životne sredine i koncepta društveno odgovornog poslovanja;
  • Predstavljanje i zastupanje pred nadležnim organima u postupcima ostvarivanja prava na zaštitu prirode, sprečavanje i kontrolu zagađivanja, zaštitu vazduha, voda, zemljišta, šuma, geoloških resursa, upravljanje hemikalijama i otpadom, ostvarivanja prava na zaštitu od buke, vibracija i zračenja;
  • Zastupanje u sudskim postupcima radi zaštite pojedinačnog ili kolektivnog interesa u oblasti životne sredine.

 

Rečju – usluge koje pružamo usmerene su ka ostvarivanju načela zaštite prava na zdravu životnu sredinu kroz pristup pravosuđu.

image
https://vp.rs/wp-content/themes/skudo/
https://vp.rs/
#158560
style1
paged
Loading posts...
/www/webvol20/kf/4ojja8pr709us54/vp.rs/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
email adresa
on
off