Skip to content Skip to footer

Jelena Plamenac

Jelena Plamenac

Stariji advokat
 

Jelena Plamenac je upisana u Advokatsku komoru Beograda počev od 2014. godine, kada je započela pripravnički staž u VP advokatskoj kancelariji, nakon što je kao student generacije diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste, 2014. godine, završila je Školu ekološkog prava pod pokroviteljstvom OSCE / OEBS – Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

Tokom 2017. godine stekla je zvanje Master pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu za oblast poslovnog prava, pod-modul Pravo privrednih društava. Svoje dalje akademsko usavršavanje nastavila je na istom fakultetu, za oblast građanskog prava, gde trenutno radi na izradi doktorske disertacije sa temom “Udeo u privrednom društvu kao predmet zajedničke imovine supružnika”.