Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija i RCEL na okruglom stolu…

Jelena Plamenac • dec 06, 2022

VP advokatska kancelarija i RCEL na okruglom stolu pod nazivom „Multidisciplinarne perspektive primene ESG“

VP advokatska kancelarija je u saradnji sa RCEL-om uzela učešće na okruglom stolu „Multidisciplinarne perspektive primene ESG“. Cilj okruglog stola, koji je organizovan od strane YesEurope, bio je promocija ESG, kao i prepoznavanje prednosti i prepreka za njenu primenu.

Danilo Radičević, generalni direktor RCEL-a, advokatski pripravnik Danica Janković i advokat Jelena Plamenac, učestovali su na drugoj panel diskusiji pod nazivom „Slučajevi primene ESG-a“. Danilo je održao predavanje o ulozi NGO sektora u promociji ESG-a. Prezentacija je imala za cilj da podigne svest o značaju saradnje kompanija i NGO sektora u implementaciji i promociji ESG-a, kao i da pruži primere dobrih praksi potencijalne saradnje. Danilo je takođe istakao da se od NGO sektora očekuje jasnije profilisanje prema kompanijama, jer komunikacija i konkretni predlozi za saradnju od strane NGO sektora, često izostaju.  Danica je održala predavanje o tome kako NGO sektor može da iskoristi puni potencijal obaveza ESG izveštavanja. Danica je tom prilikom istakla da NGO može odigrati važnu ulogu u edukaciji i asistiranju kompanijama pri izradi ESG izveštaja, ali i da NGO sektor ima izuzetno bitnu ulogu u prevenciji ekomanipulacije i monitoringu usklađenosti ESG izveštaja sa realnom slikom poslovanja. Jelena je održala predavanje o ulozi advokata u ESG-u i tom prilikom istakla je da je primena ESG standarda u Republici Srbiji trenutno u procesu uvođenja, dok je potpuna primena nužnost za naredni period. Takođe, dodala je da Republika Srbija mora raditi na podsticajnoj politici i podsticajnim merama, dok će u isto vreme društvo razviti osećaj o značaju implementacije ESG-a.