Skip to content Skip to footer

Bračni ugovor kao predmet pobijanja od strane poverilaca

Jelena Plamenac • dec 23, 2021

Bračni ugovor kao predmet pobijanja od strane poverilaca

Naučni časopis Pravo i privreda, broj 4/2021, pod izdavaštvom Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije, objavio je rad advokata naše kancelarije, Jelene Plamenac, sa temom: Bračni ugovor kao predmet pobijanja od strane poverilaca. Originalni naučno-istraživački rad, dostupan je na linku:

http://www.pravniciuprivredi.org.rs/images/casopis.pdf