Skip to content Skip to footer

Šta nam donose najavljene izmene Zakona o strancima…

Jelena Plamenac • feb 27, 2023

Šta nam donose najavljene izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca?

Usvajanje predloženih izmena propisa, očekuje se tokom marta ove godine, međutim, njihova primena najavljena je za početak februara 2024. godine. Kao najvažniju izmenu, izdvajamo objedinjeno, elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i zahteva za radnu dozvolu, o kome bi nadležni organ odlučivao u roku od 15 dana, što će znatno olakšati i ubrzati proces.

Pored toga, očekuje se ukidanje utiskivanja nalepnice o odobrenom boravku u pasoš, koje bi zamenila jedinstvena boravišna i radna dozvola u obliku biometrijskog dokumenta, a koji bi istovremeno strancima omogućio korišćenje administrativnih usluga preko portala e-Uprave (primera radi: korišćenje elektronskog potpisa). Produženje privremenog boravka i radne dozvole više neće morati da se inicira najkasnije 30 dana pre isteka, već će isto moći da se pokrene do datuma isteka. Predviđena olakšica je i da će umesto dosadašnje jedne godine, pod određenim uslovima, privremeni boravak i radna dozvola moći odmah da se izdaju na period od tri godine.

Najavljene izmene propisa uklanjaju dosadašnju nedoumicu da li stranci kojima je privremeni boravak u Republici Srbiji odobren po nekom od osnova koji nije zapošljavanje, što su u najvećem broju slučajeva vlasništvo nad nepokretnošću i boravak po osnovu spajanja porodice mogu da rade u Republici Srbiji, izričitim predviđanjem te mogućnosti.

Kada je u pitanju stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije, period boravka stranca koji se zahteva kao prethodni uslov, skraćen je sa dosadašnjih 5 godina na 3 godine, pri čemu se strancima sa stalnim nastanjenjem daje mogućnost slobodnog zapošljavanja, ukidanjem obaveze za pribavljanje lične radne dozvole. Strancima kojima je za ulazak i rad u Republici Srbiji potrebna D-viza, ista će biti dovoljna kao osnov boravka i rada u periodu trajanja vize (180 dana), bez vođenja dvostruke procedure koja je do sada postojala, a najavljena je i mogućnost elektronskog izdavanja D-vize.