Skip to content Skip to footer

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o pružanju…

Jelena Plamenac • mar 31, 2022

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Državljanima Ukrajine i članovima njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini, odnosno tražiocima azila, licima bez državljanstva, stranim državljanima i članovima njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren azil, stalno nastanjenje ili privremeni boravak, a koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla, Odlukom Vlade Republike Srbije, odobrena je privremena zaštita na teritoriji Republike Srbije u trajanju od godinu dana.

Sva navedena lica imaju pravo da borave u Republici Srbiji, pravo na zdravstvenu zaštitu, pristup tržištu rada, obrazovanje, slobodu veroispovesti, kolektivni smeštaj, kao i pravnu pomoć pod određenim uslovima.